Profesionalita
Serióznosť
Korektnosť
Profil DEXTRADEVšeobecné obchodné podmienkyReklamačný poriadokVýpis z obchodného registra

Profil DEXTRADE

Spoločnosť DEXTRADE Žilina, s.r.o. je pokračovateľom spoločnosti DREVOEXPORT, EXPORT-IMPORT, spol. s r.o. so sídlom v Žiline, ktorá vznikla koncom roku 1991.

Pôvodný názov firmy vychádzal zo zámerov zakladajúcich členov spoločnosti a mal vystihovať jej budúcu orientáciu. Postupne sa však hlavný podiel aktivít našej spoločnosti presúval do iných oblastí a preto sme sa rozhodli od 1.9.2006 zmeniť názov spoločnosti tak, aby nebol pre našich zákazníkov a verejnosť zavádzajúci.

Cieľom spoločnosti je rozvíjať dlhodobé obchodné vzťahy, držiac sa pritom kréda:

                                                   PROFESIONALITA - SERIÓZNOSŤ - KOREKTNOSŤ

Našou snahou je poskytovať kvalifikované obchodné a technické služby na profesionálnej úrovni všetkým svojim zahraničným i tuzemským zákazníkom. Tomu zodpovedá aj personálne obsadenie a kvalifikácia pracovníkov firmy.

Od svojho vzniku dokázala spoločnosť pružne reagovať na potreby trhu aj napriek rastúcemu tlaku konkurenčného prostredia. Po vstupe Slovenska do EÚ dochádza aj k prirodzenému pohybu kapitálu a zároveň k zmenám v prístupe niektorých zahraničných spoločností k náhľadu na pohyb tovaru v rámci jednotného európskeho trhu. Naša spoločnosť počas svojho fungovania dokázala úspešne uviesť na slovenský trh niekoľko obchodných značiek zahraničných firiem a vytvoriť tým mnohým zahraničným dodávateľom dobrú východiskovú pozíciu pre ďalšie upevnenie pozície značky na našom trhu. Z významnejších značiek možno spomenúť:

Niektoré z uvedených obchodných značiek a obchodné aktivity s tým súvisiace, boli na základe dohody medzi zahraničným dodávateľom a našou spoločnosťou presunuté na nové obchodné spoločnosti, s majoritným podielom zahraničného investora. (Leitz - nastroje spol. s.r.o., HELIOS Slovakia, s.r.o., ALVEUS CZ, s.r.o.)

Dnes disponuje spoločnosť DEXTRADE Žilina, s.r.o. tímom skúsených obchodných manažérov, schopných navrhovať a hľadať riešenia podľa požiadaviek zákazníka. Odborné poradenstvo a dobrý servis pre zákazníka považujeme za samozrejmosť. Našim zákazníkom sú k dispozícii nielen pracovníci centrály spoločnosti, ale aj pobočky v Topoľčanoch. Špecifické požiadavky ochotne prejednáme priamo - návštevou u zákazníka. Náš sortiment možno nájsť aj v širokej sieti našich obchodných partnerov.

Rozhodujúce zameranie spoločnosti, z hľadiska komoditného, bolo pôvodne len na oblasť drevospracujúceho priemyslu. Postupne sa naše obchodné aktivity rozšírili aj na iné oblasti. Svojich zákazníkov má spoločnosť dnes napríklad v oblasti veľkoobchodu i maloobchodu so železiarskym tovarom a potrebami pre domácnosť, v oblasti strojárenského priemyslu, ako aj malého i veľkého stavebníctva a obchodu so stavebnými materiálmi.

V roku 2006 začala spoločnosť s rozvojom novej aktivity - návrhy, dodávka a montáž detských ihrísk. Túto činnosť rozvíjame v spolupráci s lotyšskou firmou KSIL Baltic, Riga. Rozvoj tejto aktivity priniesol postupne dopĺňanie sortimentu o príbuzné komodity, ako mestský mobiliár, či dodávka a montáž špeciálnych povrchov pre detské ihriská.

V roku 2008 sme nadviazali spoluprácu s českou firmou KARIM s.r.o. Hulín (dnes Karim Europe, s.r.o.). a o tri roky neskôr s talianskou firmou Euroform K. Winkler, s.r.l. Portfólio výrobcov detských ihrísk sa snažíme rozširovať aj o ďalšie značky, aby sme tak vedeli ponúknuť našim zákazníkom rôzne typy a techické riešenia, obsahujúci tak klasické prvky, ako aj najnovšie trendy v oblasti zábavy pre deti. V roku 2015 sme nadviazali spoluprácu s popredným európskym výrobcom detských ihrísk, firmou Cemer. Zostava Deltoik od tejto firmy získala prestížne ocenenie REDDOT AWARD 2014 za priemyselný dizajn.

Sortiment týchto výrobcov nám umožňuje dnes dodávať komplexné riešenia pre vybavenie miest a obcí nielen v prvkoch pre detské ihriská, ale aj mestského mobiliáru ako sú lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, mestské osvetlenie, zábrany vjazdu, autobusové zastávky a pod. V spolupráci s ďalšími dodávateľmi dokážeme zabezpečiť aj individuálne atypické riešenia, ako sú prístrešky či iné konštrukcie.

Pre skvalitnenie života a zdravý životný štýl v mestách a obciach ponúkame exteriérové cvičebné stroje COLMEX. Fitparky nielen pre seniorov, ale pre všetky generácie si nájdu vďačných užívateľov v mestských parkoch, rekreačných zariadeniach, či športových areáloch.

DEXTRADE Žilina, s.r.o. dodáva širokú škálu materiálov a výrobkov, ktoré pomáhajú vytvoriť krajší domov a bývanie svojim zákazníkom. Medzi hlavné produkty, ktoré spoločnosť ponúka patria:

Hlavnými dodávateľmi sú firmy zo Slovinska, Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Poľska, či Lotyšska.

Okrem týchto výrobkov nájdu naši zákazníci v našich predajniach aj mnoho iných materiálov pre stolárov, nábytkárov a domácich majstrov.

Naša spoločnosť sa snaží trvalo presadzovať solídnu kvalitu za primerané ceny. Naším cieľom nie je dodávať zákazníkom najlacnejšie materiály v problematickej kvalite. V spolupráci so svojimi dodávateľmi sa snažíme držať solídny kvalitatívny štandard. Veríme tomu, že náš spotrebiteľ si zaslúži kvalitu a určite ju bude vedieť skôr, či neskôr oceniť.